Úvod >> Dětská skupina >> Svozová doprava
Svozová doprava / odpolední hlídací služba

Pracujícím rodičům, které tíží provozní doba mateřské školy a školních družin 1.tříd ZŠ na území města Havířova a jeho územních částí poskytneme službu s přesunem vlastním firemním vozidlem Opel Vivaro dítěte z mateřské školy, školní družiny do naši dětské skupiny. Dítko může docházet na "distanc" dle režimu Bd) nebo dítě dochází do odpoledního pravidelného režimu Ad) uvedené v žádosti o přijetí viz "DOKUMENTY e-přihláška".

Převoz dítěte s docházkou z MŠ a ZŠ do naši hlídací služby je zpoplatněn 70,-Kč za převoz místa ve vozidle. Držíme již 2 rokem základní sazbu 1.650,- o převozní výdaje jako jsou pohonné hmoty, použití motorového vozidla a výdaje na  zaměstnance a pobyt v zařízení. Výdaje spojené s převozem nad rámec jsou hrazeny z vlastních zdrojů organizace. Rodič uzavírá smlouvu o péči s organizaci a děti se přihlašují k docházkovému režimu Ad) základní cena služby je 1.650,-Kč/měsic za pobyt dítěte v provozovně služby péče o dítě. Děti ze školských zařízení jsou vyzvedávány v časovém horizontu mezi 15-16 hodinou odpolední. Rodiče si své děti vyzvedávají osobně večer v místě provozovny poskytovatele služby péče o dítě ulice Tajovského 1157/2, Havířov město. Děti, které vyzvedáváme z 1.tříd pomáháme plnit domácí přípravu zadaných domácích úkolu ze ZŠ.

V případě realizace projektu "Centrum hlídací služby Profa" připravovaná pro období školního roku od 1.9.2018 až 30.6.2020 budou pro tyto rodiče hlídací služba zcela zdarma včetně převozu dítěte.

Plán svozu pro školní rok 9/2015 - 8/2016 odpolední družina docházkový režim Ad)

Smlouva č. 15001 svoz z MŠ Sukova

Smlouva č. 15018 svoz z MŠ Resslova

Smlouva č. 15030 svoz z MŠ Přímá a ZŠ Karolíny Světlé


Plán svozu pro školní rok 9/2016 - 8/2017 odpolední družina docházkový režim Ad)

Smlouva č. 15001 svoz z  ZŠ Žákovská

Smlouva č. 15018 svoz z  MŠ Resslova

Smlouva č. 15024 svoz z  MŠ Horimírova

Smlouva č. 15027 svoz z  MŠ Sukova

Smlouva č. 15030 svoz z  MŠ Přímá a ZŠ Karolíny Světlé

Smlouva č. 16008 svoz z  MŠ U Stromovky a ZŠ F. Hrubína

Smlouva č. 17004 svoz z  MŠ Radniční