Úvod >> Dětská skupina >> Havířov město
Havířov město


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Pro rok 2016 nám Statutární město Havířov poskytlo na základě žádosti o poskytnutí dotace prostředky z rozpočtu města ve výši celkém 50.000,-Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu částečných výdajů nájmu provozovny dětské skupiny s názvem Profa Kids Havířov provozujicí svou činnost v oblasti péče o dítě v dětské skupině s registrací služby dle zákona 247/2014 Sb., o dětských skupinách na ulici Komunardů 8, 736 01 Havířov město při MPSV ČR. Celkové výdaje za pronájem činlo za kalendářní rok 2016 výdaje celkem 120.000,-Kč. Statutární město Havířov poskytlo finanční podporu za které tímto velmi děkujeme a vážíme.


Šárka Žluvová,DiS

Statutární orgán organizace