Úvod >> Dětská skupina
Profa Kids Havířov o. p. s.

Informujeme veřejnost o blížící se změně naši registrované dětské skupiny při MPSV ČR. Dětská skupina se stěhuje do nových zrekonstruovaných prostorů  v Havířově.

  • Investor firma Memdor s.r.o.
  • Dětská skupina Profa Kids Havířov se ze stávajících pro-nájemních prostor ul. Komunardů 8 Havířov město stěhuje na přelomu měsíce června a července 2017 na ul. Tajovského 2 Havířov Podlesí (Nad Terasou).
  • Rodiče se mohou těšit na bezbariérový přístup do provozovny. Provozovna se nachází v přízemí budovy s vlastním vstupním vchodem. Parkování pro rodiče přímo před vstupem do provozovny.
  • Děti budou mít vlastní venkovní prostory bez přístupu veřejnosti.
  • Popis vnitřních prostor: Rodič vstupuje do provozovny hlavním vchodem do šaten. Rodiče s dítětem které přijede v kočárku mohou zanechat kočár v šatně. Šatna bude mít dva vchody jeden vpravo=vstup do pobytové místnosti dětské skupiny. Vlevo se bude nacházet vstup do předškolní třídy mateřské školy Profa. Obě třídy budou mít své sociální zařízení.

Dětská skupina Profa Kids Havířov je registrovaná skupina s kapacitou 15 dětí ve skupině. Je vedena v rejstříku dětských skupin při MPSV ČR. Pro pracujícího rodiče je úplata za umístění dítěte v registrované dětské skupině odečítatelnou položkou úlevy na dani z příjmu do výše 1měsíční minimální mzdy tedy aktuálně  13.350,-Kč. za kalendářní rok 2019. Také pro obchodní firmy, která spolupracuje s registrovanou dětskou skupinou je výdajová položka za umístění dítěte svého zaměstnance odečitatelnou položkou.

Dětská skupina byla prioritně založena na podporu slaďování rodinného a pracovního života rodin s malými dětmi. Jsme podporou rodin, kde přímou péči o dítě zajišťuje např. jeden z rodičů. Rodič pečující o malé dítě (děti) je přímo ohrožen hrozbou chudoby z nedostatku finančních prostředků pro tzv."hendikep" kdy pečuje o nezaopatřené dítě ve dvou, tříčlenné domácnosti a nemůže se přizpůsobit pracovnímu tempu a výkonu v zaměstnání, tak jak by sám rodič chtěl. Jinou skupinou jsou rodiče, kteří  žijí v manželství ve společné domácnosti, ale pracovní zařazení jim komplikuje sladilit péči o dítě či děti s prací. Matka pracuje v dvousměnném provozu a otec je řidičem z povolání,  kdy domů se vrací až někdy po 10 dnech. Veškerá péče o nezaopatřené dítě je na bedrech jednoho z rodičů tedy např. matky dítěte, která musí zvládat péči o domácnost, dohlíží na domáci přípravu zadaných úkolů ze základní školy děti, vypravuje děti do školy, vyzvedává ze škol, vozí na zájmové kroužky a alfa omega všeho je nemocnost dítěte a nakonec je tu zaměstnavatel a ten požaduje odpolední či noční směnu, nebo přezčasové hodiny. Pokud je matka zaměstnána v dvousměnném provozu nastupuje na odpolední směnu, nastává otázka kdo vlastně o děti v té době pečuje, když prarodiče jsou stále zaměstnáni do starobního důchodu mají daleko nebo jsou natolik staři, že již sami vyžadují péči o svou osobu? A proto  jsme tu MY dětská skupina, která pomůže slaďovat rodinný a pracovní život. Jednou z čínností, kterou máme je odpolední svoz dětí - odpolední družina z mateřských škol a družin základních škol  v docházkovém režimu Ad) viz E-přihláška.                                              

Do skupiny se mohou přihlašovat děti, které již chodí do mateřské školy ale rodičům nevyhovuje provozní doba mateřské školy. Po dohodě s rodičem budeme schopni děti z mateřské školy převádět do dětské skupiny a rodič si dítě vyzvedává nejpozději ve 21h v našem provozu. Více informací k dětské skupině na:

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů schválen Senátem ČR ale vrácen do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy

Pozměňovací návrhy

Dětské skupiny jsou řešením i na trhu práce


Informujeme návštěvníky našeho webu, že tento prochází častými úpravami. Věnujte prosím pozornost případným změnám.

 

Anketa

Máte zájem o nabízené služby Profa Kids o.s. ?
 
Uvítali byste, kdyby byla dostupná celodenní služba v Havířově pro rodiny s péči o děti od 6měsíců do 7 let, aby se rodič mohl v co nejkratší době vrátit do zaměstnání?