Úvod >> Mateřská škola
Mateřská škola Profa


Vyhlašujeme příjem žádostí k umístění dětí z řad veřejnosti pro školní rok 9/2019-8/2020 do mateřské školy dle školského zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzděláváni.

V pátek 03.05.2019 od 10h - 12h příjmeme děti do MŠ, které do 31.08.2019 dovrší        věk 3 roky.


Mateřskou školu Profa jejíž činnost vykonává právnická osoba Mateřská škola Profa, z.s. IČ: 05668247 provedla změnu ve školském rejstříku ve smyslu změny adresy poskytování vzdělávání. Nová adresa mateřské školy je na ul. Tajovského 1157/2, 73601 Havířov Podlesí, kontakt 775 175 190 p.Žluvová

DONÁTOR: Profa Kids Havířov o.p.s.

 • Pro rodiče, kteří potřebují zapsat dítě k docházce do dětské skupiny je zpřístupněna pouze v odpoledním režimu.
 • Je otevřena  od 15h do 21h rodiče mohou žádat o zápis ke každodenní docházce osobně každý pátek v měsíci od 15h-16h
 • Měsíční zápisné je 3.000,-
 • Příjmáme děti od ukončeného věku 2 roky. Pleny nejsou překážkou.
 • Kapacita jednotřídky 15 dětí.
 • Dítě, které se zapisuje k docházce, musí být řádně proočkováno.
 • Svačiny si rodič zajišťuje sám a to v souladu s výživovými hodnotami a k věku dítěte např:(pečivo, zeleninu,ovoce, ovoc.přesnidávka, sýry, jogurty,tvarohy)v uzavíratelných potravinových krabičkách. Ve svačině neudou obsaženy uzeniny, masné výrobky ani polední zůstatky od oběda, sladkosti.
 • Pitný režim - teplý čaj - zajišťuje provozovatel.

DONÁTOR: Firmy

 • Elektronická přihláška pro firemního partnera/donátora je připravena zde. Smlouvy se uzavírají do 30 dnů od podání přihlášky

 • Platba donátora měsíčně 2.400,- (odečítatelná položka firmy ze základu daně)

 • Školné zaměstnanec 916,-Kč (úleva na dani za každé dítě ročně je do výše 11.000,-Kč za zdaňovací období). Školné je hrazeno formou srážky ze mzdy zaměstnanci včetně stravného. Vyúčtování stravného se provádí 2x za rok. Školné je hrazeno po celou dobu docházky dítěte a to i v případě povinné předškolní docházky u děti které do 31.8.2017 dovršili věku 5let. U dítěte s povinnu předškolní docházkou se školné nehradí pouze ve státních MŠ Veškeré informace k povinnému předškolnímu vzdělávání naleznete na MŠMTČR zde


VEŘEJNOST: Rodiče

 • Příjem žádosti k zápisu dítěte do MŠ je formou osobní návštěvy v přízemních prostorách MŠ ul. Tajovského 1157/2 Havířov Podlesí.
 • Formulář- zdravotní protokol o proočkování dítěte obdrží rodič osobně při zápisu. 
 • Smlouva o přijetí dítěte ke vzdělávání bude uzavřena po doložení formuláře potvrzeném pediatrem o proočkování dítěte.
 • Školné měsíční 1.500,- stravné denně 62,-
 • Ke vzděláváni jsou přijaty děti, které dovrší k 31.8.2019 věk 3 roky.
 • Ve třídě bude po celou dobu výuky působit chůva a pedagog pro předškolní vzdělávání. 
 • Pracující rodiče mají k dispozici od  září 2017 odpolední režim, který začíná od 16h do 20h pracovní týden pondělí až pátek. Měsíční úplata 1.650,- za dítě + starší sourozenec 350,- odpolední svačina denně 10,-.
 • Odpolední režim je např. vhodný pro pracující rodiče v 12h směnách.
 • Odpolední režim umožňuje také svážet staršího sourozence z družiny ZŠ pro území města Havířov.

Modelový příklad 1. (sourozenci): dvouleté dítě navštěvuje naši MŠ v každodenní docházce za 1.500,-měsíčně. Starší sourozenec navštěvuje 1. třídu ZŠ nebo MŠ a je svážen denně 1x  za 70,-. Odpolední režim pro obě děti je 2.000,-měsíčně. Celkem rodič za vzdělávání a péči v odpoledním režimu uhradí : MŠ=1.500,- + (1x Svoz=70,- x 21dní=1.470,-) + odpolední režim pro sourozence 2.000,- Celkem: 4.970,-.

Modelový příklad 2. (sourozenci):  dvouleté dítě navštěvuje naši MŠ v každodenní docházce za 1.500,-měsíčně. Starší sourozenec navštěvuje 1. třídu ZŠ nebo MŠ a je svážen 5x za měsíc za 70,-. Odpolední režim pro obě děti je 2.000,-měsíčně. Celkem rodič za vzdělávání a péči v odpoledním režimu uhradí : MŠ=1.500,- +(1x Svoz=70,- x 5 dní=350,-) + odpolední režim pro sourozence 2.000,- Celkem: 3.850,-

Modelový příklad 3. (sourozenci): dvouleté dítě navštěvuje naši MŠ v každodenní docházce za 916,-měsíčně. Starší sourozenec navštěvuje 1. třídu ZŠ a je svážen denně za 70,-. Odpolední režim pro obě děti je 2.000,-měsíčně. Celkem rodič za vzdělávání a péči v odpoledním režimu uhradí : MŠ=916,- + (1x Svoz=70,- x 21dní=1.470,-) + odpolední režim pro sourozence 2.000,- Celkem: 4.386,-.

Modelový příklad 4 bez svozu 1dítě:   dvouleté dítě navštěvuje naši MŠ v každodenní docházce za 1.500,-měsíčně. Odpolední režim pro 1dítě je 1.650,-měsíčně. Celkem rodič za vzdělávání a péči v celodenním režimu uhradí : MŠ=1.500,- + odpolední režim 1.650 Celkem: 3.150,-

 Modelový příklad 5 bez svozu 1dítě.:   dvouleté dítě navštěvuje naši MŠ v každodenní docházce za 916,-měsíčně. Odpolední režim pro 1dítě je 1.650,-měsíčně. Celkem rodič za vzdělávání a péči v celodenním režimu uhradí : MŠ=916,- + odpolední režim 1.650 Celkem: 2.566,-

Informace k zahájení prvního ročníku MŠ budeme vkládat průběžně až do zahájení provozu na nové provozovně v Havířově.


Mateřská škola Profa je soukromá mateřská škola. Jejím zřizovatelem je nezisková mateřská organizace Profa Kids Havířov o.p.s. Zřizovací listiny naleznete v hlavním menu Dokumenty. Mateřská škola je veřejnou školou prioritně zacílenou na spolupráci s firemními partnery - DONÁTORY.

Zajištění míst v MŠ pro donátory předchází podepsání dohody o partnerství, kterou již podepsali dvě firmy:

Mӧlnlycke Health Care ProcedurePak,s.r.o.                  

AgroVita,s.r.o.

 

Počet míst v MŠ pro DONÁTORY bude projednávan v posledním týdnu měsíce března 2017. Výhled rozdělení počtu míst pro donátory lze předpokládat, že:

AgroVita, s.r.o. = 1 místo

Profa Kids Havířov o.p.s. = 3 místa (děti, které dochází aktivně do dětské skupiny Profa Kids Havířov a  k 1.9.2017 mají ukončen věk 2 roky.

Pokud by došlo k nenaplnění kapacity DONÁTORY, doplní nenaplněná místa dětská skupina Profa Kids Havířov.   

Vyhlašujeme příjem žádostí k umístění dětí z řad veřejnosti pro školní rok 2017-2018 do mateřské školy