Úvod >> E - přihláška
Zákonný zástupce dítěte (matka):
E-Mail:
Obec:
Telefon:
Žádost o umístění dítěte - péče o dítě v dětské skupině - MŠ
Trvalé bydliště
Ulice:
Část obce:
Příjmení:
Poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině: Profa Kids Havířov o.p.s.
Sídlo poskytovatele: Dolní Tošanovice 11, 739 53 Dolní Tošanovice, IČ:01550942
Služba je poskytována ul. Komunardů 985/8, 736 01 Havířov město
*Vypisujte formulář ve žlutém poli tiskacím písmem např NOVÁKOVÁ JANA, pouze kolonku e-mail vypisujte hůlkovým písmem např.: novak@novak.cz
Jméno:
Č.p.:
Č.o.:
PSČ:
Zákonný zástupce dítěte (otec):
Příjmení:
Trvalé bydliště
Jméno:
Obec:
Část obce:
Ulice:
Č.p.:
Č.o.:
PSČ:
Telefon:
E-Mail:
Dítě 1:
Příjmení:
Jméno:
Trvalé bydliště
Obec:
Část obce:
Č.p.:
Č.o.:
Ulice:
PSČ:
Datum narození:
Dítě 2:
Příjmení:
Jméno:
Trvalé bydliště
Obec:
Část obce:
Ulice:
Č.p.:
PSČ:
Datum narození:
Kontaktní osoba:
matka
otec
A) Docházkový režim pravidelný pracovní týden každodenní docházka pondělí až pátek:
a) Celodenní docházka od 05:00 do 20:00 hodin úplata 3.250,-Kč/ měsíc paušál
b) Polodenní (dopolední) od 05:00 do 15:00 hodin úplata 2.250,-Kč/ měsíc paušál
c) Polodenní (odpolední) od 11:00 do 20:00 hodin úplata 2.050,-Kč/ měsíc paušál
d) Polodenní (odpolední) od 13:00 do 20:00 hodin úplata 1.650,-Kč/ měsíc paušál
*Označte zatržítkem variantu docházkového režimu o který máte zájem v kategorii A. Úplatu rodič nebo zaměstnavatel rodiče hradí převodním příkazem na bankovní účet poskytovatele nebo hotově v budově a kanceláři účetní poskytovatele sužby k 20. dni předchozího měsíce za měsíc následující.
B) Docházkový režim nepravidelný pracovní týden každodenní docházka sobota a neděle:
a) Sobota nebo neděle celodenní docházka od 05:00 do 20:00 hodin úplata 300,-Kč/den paušál
b) Sobota nebo neděle dopolední docházka od 05:00 do 15:00 hodin úplata 200,-Kč/den paušál
c) Sobota nebo neděle odpolední docházka od 13:00 do 20:00 hodin úplata 140,-Kč/ den
d) Docházka na denní distanc nepřekročí péči o dítě 6 hodin nepřetržitě na den úplata 120,-Kč/den paušál
C) Docházkový režim nepravidelný noclehový docházka sobota a neděle:
a) Docházka víkendová přenocováni z pátku na sobotu příchod od 18:00 hodin v pátek dítě odchází v sobotu v 10:00 hodin dopoledne úplata 500,-Kč/noc,nebo dítě neodchází a zůstává protože docházka navazuje na kategorii A-c)d)
b) Docházka víkendová přenocováni ze soboty na neděli příchod od 18:00 hodin v sobotu. Dítě odchází v neděli v 10:00 hodin dopoledne úplata 500,-Kč/noc
c) Docházka víkendová přenocováni z neděle na pondělí příchod od 18:00 hodin v neděli dítě odchází v pondělí do 10:00 hodin dopoledne úplata 500,-Kč/noc, nebo dítě neodchází a zůstává, protože docházka navazuje na kategorii A-a)b)
d) Dítě nenavštěvuje žádný docházkový režim v kategorii A protože dochází do standardní mateřské školy. Rodič ale potřebuje umístit dítě do kategorie C, zde může rodič umístit dítě na 3 po sobě jdoucí noci. Dítě po spaní odchází do 10:00 hodin následující den. Úplata 500,-Kč/noc
*Označte zatržítkem variantu docházkového režimu o který máte zájem v kategorii C, jedná se o možnou situaci, kdy rodič má dítě v evidenci v kategorii A a potřebuje souběžně umístit dítě do kategorie C úplatu rodič hradí individuálně předem buď bankovním převodem nebo hotově v budově a kanceláři účetní poskytovatele sužby nejpozději v pátek. Kategorie A,B,C se mohou vzájemě individuálně dle potřeby rodiče prolínat. Dítě může přenocovat pouze 1noc v docházkovém režimu A 4x v měsíci.
* STRAVNÉ - rodič po dohodě s poskytovatelem služby zajistí stravování dle požadavku rodiče a dle jídelníčku zveřejněného poskytovatelem.
Poznámky:
Prosím, vyplňte ochranný kód.
Pokud se po vložení kódu a odesláni nezobrazí text: "Vaše žádost byla úspěšně odeslána"
vložte nový kód a odešlete znovu.
Název subjektu,organizace:
Přihláška zaměstnavatele a dítěte zaměstnance do firemní mateřské školy, dětské skupiny
Sídlo:
Provozovna, telefon:
IČ:
Číslo BÚ:
Výše měsíčního školného pro rok 2017-18 subjekt-organizaci: 2.400,- Kč
Výše měsíčního školného pro rok 2017-18 rodiče 916,- Kč
Zaměstnanec:jméno,příjmení:
Dítě se zapisuje k docházce do:
Dětské skupiny dle zákona 247/2014 Sb.
Mateřské školy dle zákona 561/2004 Sb.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů upravuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Souhlas je udělen pro organizace Mateřská škola Profa z.s. pro oblast vzdělávání dle školského zákona č. 561/2004 Sb., a jejímu zřizovateli Profa Kids Havířov o.p.s. v oblasti péče o dítě dle zákona o dětských skupinách č.247/2014 Sb., taktéž pro oblast zájmového vzdělávání. Správci pro účely evidování mé osoby a mých dětí jakožto klienti působící ve výše uvedených organizacích.
*Firemní údaje se vkládají na konci formuláře pro žadatele: firmy, organizace
Od 1. 7. 2017 se provozovna přesouvá na ul. Tajovského 1157/2 Havířov - Podlesí
*Identifikační údaje dítěte vpisujte v horní části žádosti