Úvod >> Dotace MmH
Dotace MmH

Pro rok 2015 Statutární město Havířov poskytlo na činnost - pronájem tělocvičny mažoretkového souboru Bedrunky (hůlka) a Čiperky (pomp) dotaci 50.000,-Kč.

Dokumenty ke stažení


MIA FESTIVAL 26. 4. 2015 Havířov
Bystřická hůlka 6.6. 2015